MENU

Isabella van Portugal

Tentoonstellingen

i.s.m. Kamer van Koophandel en Toerisme van Portugal
Isabella werd in 1397 op het slot van Evora geboren. Het drievoudig decor van haar prille jeugd, kathedraal, slot en antieke tempel, vormt als het ware het zinnebeeld van haar opvoeding en van haar latere geesteshouding. Haar vader was de vorst van de dynastie van Aviz, haar moeder was een Engelse prinses. Tevens was ze afstammelinge van de Capetiaanse hertogen van Bourgondië en de achterkleindochter van Koning Edward III. In 1430 trouwde ze met Filips de Goede, die reeds twee maal weduwnaar was zonder (wettige) nazaten. Een eerste ontmoeting met de politiek had plaats in het begin van haar huwelijk. Na de opruk van Jeanne d’Arc was er in Frankrijk een groter “nationaal” bewustzijn gegroeid, een heviger anglofobie, een dieper vertrouwen in de legitimiteit van de dynastie.
In haar tussenkomsten in de binnenlandse aangelegenheden kwam zij persoonlijk minder naar voren. Naar aanleiding van langere afwezigheden van de Hertog heeft zij tweemaal het regentschap waargenomen in Bourgondië en drie keer in de Nederlanden.
De relatie tussen Isabella en Karel, waren genegen en attentievol. De moeder had een grote invloed op hem, en hij was fier op zijn Portugese afkomst. Doch de relatie tussen Filips en zijn zoon Karel verslechterde. Uiteindelijk trekt Karel zich terug in het Hollandse Gorkum samen met zijn vrouw Isabella van Bourbon. Isabella zelf trok zich terug op het domein van La Motte-au-Bois, waar ze enkele jaren eerder een hospitaal-abdij had opgericht.
In 1467 stierf hertog Filips te Brugge. De vier jaar die haar nog van haar eigen dood op 14 december 1471 zouden scheiden, heeft zij te Ariën-aan-de-Leie doorgebracht. Zij had aan alle hofleven verzaakt en droeg pij en koord als een eenvoudige franciscanes. Veel van haar vurige maar trouwe ziel had zij op haar zoon overgedragen.


Jan Deschepper
Ere Vice Consul van Portugal