MENU

Cartografie De Zwinstreek in Kaart

Tentoonstellingen

i.s.m. Bibliotheek Scharpoord
Kaarten geven de toeschouwer een zeer eigen kijk op de streek en het landschap. Zij maken hem opmerkzaam op landschappelijke elementen waar de vluchtige passant aan voorbijgaat. Historische kaarten tonen ons een bijkomende dimensie: de evolutie van het gebied in de tijd. Tegelijk zijn die kaarten een weerspiegeling van het wetenschappelijke kennen en het technisch kunnen van de periode waarin zij tot stand zijn gekomen. De oudste voorgestelde kaart is de kaart van de Zwinstreek, geschilderd door Jan de Hervy in 1501. 70 jaar later schilderde de renaissance-kunstenaar Pieter Pourbus zijn beroemde Kaart van het Brugse Vrije, met vrij grote nauwkeurigheid. In 1771 slaagde graaf Joseph de Ferraris er in om de beroemde “Kabinetskaart” te tekenen. Na de Belgische onafhankelijkheid ontstond het Krijgs- en Topografisch Depot, dat in 1976 werd omgevormd tot het Nationaal Geografisch instituut. Vanaf ca. 1930 schakelde men langzaam over op de fotogrammetrie waarbij men luchtfoto’s technisch verwerkte tot vlakke kaarten. Opeenvolgende kaarten tonen de evolutie van de Zwinstreek, waarbij de indijkingen en landwinning op zee, de teloorgang van het Zwin, grens met Nederland, verstedelijking en dijkbebouwing, etc. duidelijk zichtbaar zijn.


F. Theerens